La neteja de la canya 2La capsa per guardar les canyes amb el tudell


Fil de cotó lligat a un fil de coure per poder passar-ho per dins la canya