Llenguatge musical en línia
El Curs de llenguatge musical en línia va destinat a totes les persones que volen aprendre a llegir una partitura.

Ja sigui perquè toquen un instrument i volen ampliar el seu repertori o simplement per gaudir de la lectura d'una partitura mentre escolten la seva música preferida a través d'una orquestra, una coral, . . . 

El treball d'aquest curs està enfocat segons les necessitats de cadascú i al ritme que cada alumne demani.

El curs està distribuït amb paquets de 10 classes de 60 minuts cadascuna i el preu de cada paquet és de 250'- €  (25'- € cada hora).

El Curs de llenguatge musical en línia pot realitzar-se en grup.