PreusAquests són els preus per a les diferents propostes 

del curs 2021-2022

Classes individuals setmanals o cada quinze dies: 29'- € l'hora

Classes fora de Granollers individuals o col·lectives: 35'- € l'hora
(es cobrarà desplaçament )

Classes col·lectives a Granollers: 35'- € l'hora

Classes individuals pels més jovenets que es vulguin iniciar en l'estudi de la gralla: 
15'- € 30 minuts

Classes en línia: 25'- € l'hora

Combinació de classes en línia i presencial:  104'- €. 
3 hores de videoconferència i 1 hora de forma presencial