Cursos
A Granollers, classes individuals o grupals


cursos de gralla
 gralla baixa
tarota
llenguatge musical
harmonia aplicada a la música tradicionalLes classes individuals es realitzen un cop per setmana, amb un treball personalitzat i amb sessions de 60 minuts. Hi cap la possibilitat també, de fer-les cada quinze dies.

Les classes individuals també poden ser a través de videoconferència o combinant les dues modalitats, per videoconferència i presencial.

Amb les classes grupals es podran realitzar els diferents cursos compartits amb altres estudiants. 
Els grups no seran més grans de cinc persones i les sessions podran ser de 60 o 90 minuts setmanals o cada quinze dies.