Vaga general !


Arran de la propera vaga general convocada pel dia 29 de setembre, la Federació Unió de Músics de Catalunya a elaborat el següent manifest:

La FEDERACIÓ UNIÓ DE MÚSICS DE CATALUNYA s’adhereix a la vaga general convocada pel dia 29 de setembre, en els següents termes:

Històricament les condicions laborals i els llocs de treball del músic professional, tant pel que fa a la docència com a la interpretació en viu, han estat molt precaris i per sota dels mínims dels què disposen la resta de treballadors de totes les professions de Catalunya i de l’Estat espanyol. En un alt percentatge,la contractació del músic és tant irregular que l’impedeix de poder optar a la protecció social de què gaudeix qualsevol treballador del país. Aquesta precarietat laboral repercuteix directament en el procés creatiu del músic, en la seva situació familiar i social, etc., i doncs, en la salut de la
indústria i en la cultura musical del país.

Actualment, amb la crisi econòmica que estem patint, aquesta situació de inestabilitat laboral s’ha accentuat tant exponencialment que està assolint nivells insostenibles per la professió.

La contractació de música en viu, principal font d’ingressos del músic que hauria de compensar la pèrdua d’ingressos provinents de la música enregistrada -provocada per la generalitzada pirateria; recordem que l’Estat espanyol és pioner al món en aquesta pràctica il•legal-, està sent retallada tant per l’administració com per la iniciativa privada. Aquesta pèrdua de llocs de treball propicia una alta precarietat laboral del professional músic, accentuada per la tendència a rebaixar els catxets. La falta d'un Conveni Col.lectiu ho fa tot encara més evident.

Així doncs, ens trobem davant d’una incessant pèrdua de llocs de treball i d’una creixent disminució de sous; d'una discriminació negativa intolerable en definitiva.

Una altre situació que complica la vida laboral del músic és l’impagament i el retràs en la liquidació dels catxets. El músics que són contractats per a actuar en directe, compleixen amb la seva part del contracte, és a dir realitzen l’actuació, però posteriorment no reben el seu corresponent salari o bé es posposa indefinidament la seva retribució. En quin sector laboral no es paguen sous una vegada finalitzada la feina?

Des de la Unió de Músics de Catalunya demanem la reforma del sistema de cotització del músics a la Seguretat Social per tal d’adaptar-lo a la realitat actual, que no es destrueixin llocs de treball ni que es rebaixin els sous (catxets) dels músics, i que aquests siguin liquidats en el període de temps corresponent.

Per la dignitat laboral, per unes condicions de treball estables, i per la remuneració equitativa del professional músic: prou d’abusos!

La Unió fa la Música!


Federació Unió de Músics de Catalunya