Moments especials

Fer de músic és especial, o no. Escriure música també, o no. Però el que si que empeny a continuar fent de músic i escriure música és quan descobreixes a músics anònims fora del teu país que interpreten música escrita a casa teva, amb el teu ordinador, amb el teu llapis.

Això si que és especial.

Escolteu El gegant tocat de l'ala.
Arranjat per Alain BRAVAY per a galubet i tambourí amb el conjunt "Ley Menestrié de Provence".
Direcció Alain BRAVAY
Concert de Primavera del Conservatori d'Orange (França) el 29 Març 2009